Disclaimer

Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Het onderstaande is van toepassing op de gehele website. Ondanks dat Nautische Unie Hunfeld B.V. zich in spant de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Nautische Unie Hunfeld B.V. geeft geen garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins van de website.

Nautische Unie Hunfeld B.V. is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.

Nautische Unie Hunfeld B.V. is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beƫindiging van de website.

Nautische Unie Hunfeld B.V. mag de website naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment veranderen, laten veranderen of beƫindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging.

Nautische Unie Hunfeld B.V. is niet verantwoordelijk voor aan de website gekoppelde bestanden van derden.  

U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de website verzendt. 

Ongeoorloofd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren.

Nautische Unie Hunfeld B.V. behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de website zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Nautische Unie Hunfeld B.V. de toegang tot de website monitoren.

U zult Nautische Unie Hunfeld B.V., diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners vrijwaren en beschermen tegen van buitengerechtelijke en gerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de website, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.